نظر به اینکه در مورخه سی ام فروردین ماه تعداد حاضرین در جلسه مجمع عمومی سالیانه به حد نصاب نرسید بنابراین مجمع عمومی فوق العاده پانزده روز دیگر در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه نودو پنچ برگزارخواهد شد لازم به ذکر است جلسه فوق العاده با هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود و تصمیمات مجمع برای همه مالکین و ساکنین لازم الاجرا میباشد.

منبع : مجتمع مسکونی بهارانمجمع عمومی فوق العاده
برچسب ها : مجمع ,العاده ,عمومی ,مجمع عمومی